Բանահյուսություն

Բանահյուսությունը ժողովրդի կերտած բանավոր ստեղծագործությունների ամբողջությունն է։ Բանահյուսությունը ժողովրդի հայելին է։ Այն իր մեջ արտացոլում է ժողովրդի բանավոր փորձը, իմասնությունն ու ձգտումները։ Բանահյուսության տեսակները բազմազան են առակ, հեքիաթ, հանելուկ, առասպել, ավանդություն։Հայ բանահյուսությունը սկզբնավորվել է հայկական ցեղերի և հայոց լեզվի առաջացման հետ միաժամանակ։

Перейти к верхней панели